Ekspertyzy i Projekty BUDCHEM
 

EKSPERTYZY I PROJEKTY

Wykonywanie dokumentacji projektowej w skład której wchodzi:

- dokumentacja konserwatorska (programy prac konserwatorskich )
- dokumentacja budowlana architektoniczno-konstrukcyjna
- dokumentacje branżowe: elektryczne, niskoprądowe, sanitane
- ekspertyza mykologiczno- budowlana w skład której wchodzą badania na czynniki biologiczne, badania wytrzymałości konstrukcji drewnianej
- inwentaryzacja budowlana oraz konserwatorska obiektów zabytkowych
- ekspertyza konstrukcyjna
- dokumentacja kosztorysowa


Wykonywanie badań w skład których wchodzi;

- badanie wysokości stanu zawilgocenia murów urządzeniem GANNB50
- badanie wilgotności i temperatury powietrza urządzeniem LUTRON HT-3005HA
- badanie stopnia zawilgocenia z pobranych próbek z muru metodą Darr według ONORM B 3355 wagosuszarką RADWAG WPS -30S
- badanie zasolenia muru – badanie zawartości siarczanów, azotanów, chlorków (badania laboratoryjne)
- badania makroskopowe murów
- badanie wilgotności elementów drewnianych urządzeniem wilgotnościomierz FME/FMC
- badanie wytrzymałości konstrukcji drewnianych (bez konieczności demontażu elementów drewnianych) resistograph
- graficzne i tabelaryczne przedstawienie powyższych badań, wynikających z przeprowadzonej ekspertyzy
- badania stratygraficzne tynków

 

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA KONSERWACJĘ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCHcreated by Clamo Clamare
home o firmie - historia kontakt certyfikaty i dyplomy