rzedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "BUDCHEM" Arkadiusz Lewicki swoją
działalność rozpoczęło w Elblągu, w dniu 7 stycznia 1998 roku, uzyskując wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym 20568 w Urzędzie Miejskim w Elbąlgu, jako kontynuacja rodzinnej firmy powstałej w 1992 roku.
Pierwotna siedziba firmy mieściła się w Elblągu, przy ulicy Macieja Kalenkiewicza 12/24.
Od dnia 2 lutego 2004 roku pomieszczenia biurowe oraz zaplecze magazynowo-sprzętowe firmy mieszczą się w Elblągu, przy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 1G.

ajmujemy się kompleksową realizacją robót budowlanych. Do naszych podstawowych zadań należą: renowacja i remonty budynków użyteczności publicznej i zabytkowych.
Wykonywaliśmy usługi remontowo-budowlane dla szeregu podmiotów gospodarczych na terenie miasta Elbląga, a także poza jego obszarem.

Podczas wykonywania prac stosujemy najwyższej jakości materiały, kupowane wyłącznie u kwalifikowanych dostawców. Potwierdzeniem jakości naszych usług są referencje uzyskane od odbiorców.
Jednym z kierunków specjalizacji firmy są izolacje przeciwwilgociowe oraz przeciwwodne.
Stosujemy technologie bezinwazyjnego osuszania obiektów budowlanych.

Zatrudniamy kadrę techniczną o najwyższych kwalifikacjach w zakresie budownictwa,
z pełnymi uprawnieniami. Pracownicy wykazują się fachowością popartą odpowiednim doświadczeniem, stażem pracy w zawodzie, zdyscyplinowaniem oraz kulturą osobistą.
Realizujemy obiekty w charakterze generalnego wykonawcy, współpracujemy
ze sprawdzonymi firmami w branżach instalacyjnych: elektrycznych, wod-kan., c.o., systemów zabezpieczeń i elektroakustycznych.

irma "BUDCHEM" dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonywania kompleksowych usług w zakresie budownictwa tradycyjnego, robót remontowych w budynkach zabytkowych oraz użyteczności publicznej, a także osuszania zawilgoconych murów budowli.


created by Clamo Clamare
home kontakt certyfikaty i dyplomy powieksz powieksz powieksz powieksz